ปณิธาน และมาตรฐานการผลิต โดย ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร เจ้าของรางวัลงานวิจัย 9 เหรียญทองระดับโลก

     บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีกับการค้นคว้าวิจัย อุดมการณ์อันแรงกล้าของผู้ก่อตั้ง ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ไทยผู้มี ปณิธานอันมุ่งมั่น ที่อยากจะใช้สมุนไพรไทย เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้สามารถเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ผนวกกับนวัตกรรมและวิทยาการในยุคปัจจุบัน ทำให้สามารถสกัดเอาเฉพาะ สารสำคัญ ออกมาใช้งานได้จริงจนได้รับรางวัลเหรียญทองถึง  9  เหรียญทองจากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลกใน 6 ประเทศ 3 ทวีปทั่วโลก และเกิดเป็นนวัตกรรมสมุนไพร ดูแลสุขภาพสมดังตั้งปณิธานไว้

    บริษัทมีฝ่ายวิจัย & พัฒนาเป็นของตนเอง มีทีมนักวิจัยที่เข้มแข็ง และยังได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยระดับโลกอย่าง ดร.โยจิ เอซุเระ (Dr.Yohit Esure) นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น มาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยอย่างเครื่อง LCMS/MS ราคาสูงถึง 16 ล้านบาท สามารถตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสารสำคัญที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และยังมีเครื่องมือตรวจสอบสารสำคัญอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่ง "ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP และ ISO 9001 รวมทั้งได้รับเครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรอง การผลิตอาหารฮาลาล"  จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ ถึงความยืนหยัด มั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการเจริญเติบโตอย่าง ก้าวกระโดดขยายโรงงานผลิตแห่งใหม่เป็นแห่งที่ 3 มี 3 อาคารบนพื้นที่ 10 ไร่และยังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่หรูหราทันสมัย มีพื้นที่ใช้สอย กว่า 2,000 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้มากถึง 1,000 คน

    สินค้า สมุนไพรนวัตกรรมผลิตโดย บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัดทั้งหมด จัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายจัดจำหน่ายสินค้าแก่สมาชิกและลูกค้าผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย เอเจนซี่ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ มียอดจำหน่าย 3 ปีกว่า 2 พันล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ยอดนิยม Top ฮิตติดตลาดอย่าง รีแร็กซ์ครีม (Relax Cream) และผลิตภัณฑ์ กรีนเคอมิน (Green Curmin) ที่จำหน่ายไปแล้วกว่า 1 ล้านกล่อง

    การใช้ระบบ ยิงบาร์โค้ดในทุกกล่องผลิตภัณฑ์ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ ถึงมาตรฐานความปลอดภัย และทราบที่มาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

    ด้วยความเอาใจใส่ในทุกกระบวนการผลิต และการบริหารงานที่ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทำให้บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกจาก "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ได้รับรางวัล Good Government Standard 2019 ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562" และทั้งหมด คือ เครื่องตอกย้ำถึงคุณภาพ และได้รับการยอมรับในมาตรฐานการผลิตระดับสากล ความมั่นคง ของธุรกิจ ที่จะสามารถสร้างรายได้ และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง คุณภาพของบุคลากรที่ส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ ที่สำคัญคือการสร้างโอกาส และ ความภาคภูมิใจ ให้กับ เกษตรกรไทยให้สามารถผลิตวัตถุดิบคุณภาพ ส่งตรงสู่โรงงาน สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยพัฒนาจนกลายเป็น "ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัด เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย มีชีวิตที่ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน" ตลอดไป